ZIO and the Magic Scrolls
ZIO and the Magic Scrolls

ZIO and the Magic Scrolls

Kim cương

1. ID ZIO and the Magic Scrolls

Tìm ID ZIO and the Magic Scrolls trong hồ sơ in-game của bạn, vào trò chơi, chọn cài đặt > Tài khoản > ID Mã người chơi được liệt kê bên dưới bảng thông tin tài khoản.

3. Phương thức thanh toán

Thanh toán bằng thẻ Zing nhận thêm +10% giá trị của gói nạp.

4. Thanh toán

Vui lòng kiểm tra lại thông tin trước khi thanh toán.

Nạp Kim cương ZIO and the Magic Scrolls tại eGameBuy

Chỉ mất vài giây là bạn có thể mua Kim cương trong ZIO and the Magic Scrolls. Với eGameBuy, việc nạp tiền thật dễ dàng, an toàn và thuận tiện. Hàng triệu game thủ & người sử dụng ứng dụng ở Việt Nam đã tin tưởng chúng tôi. Không cần thẻ tín dụng, ATM hay đăng ký hoặc đăng nhập! Nhấp vào đây để bắt đầu.

Giới thiệu về ZIO and the Magic Scrolls Mobile:

Magic Scrolls cho phép ngay cả con người bình thường sử dụng ma thuật

Bạn cũng có thể trở thành thuật sĩ mạnh nhất thế giới miễn là bạn có các cuộn ma thuật do Zio tạo ra!

nạp thẻ zio and the magic scrolls