Wolvesville
Wolvesville

Wolvesville

Gem

1. Nhập ID Wolvesville

Tìm ID Wolvesville trong hồ sơ in-game của bạn, vào trò chơi, chọn cài đặt > Tài khoản

3. Phương thức thanh toán

Thanh toán bằng thẻ Zing nhận thêm +10% giá trị của gói nạp.

4. Thanh toán nạp thẻ

Vui lòng kiểm tra lại thông tin trước khi thanh toán.