Vua Pháp Thuật
Vua Pháp Thuật

Vua Pháp Thuật

Kim Cương

1. Nhập ID Vua Pháp Thuật

Tìm ID Vua Pháp Thuật trong hồ sơ in-game của bạn, vào trò chơi, chọn hồ sơ > ID được liệt kê bên cạnh hồ sơ nhân vật

3. Phương thức thanh toán

Nếu bạn sử dụng thẻ Zing để thanh toán, bạn sẽ nhận thêm 10% giá trị của gói nạp

4. Thanh toán nạp thẻ

Vui lòng kiểm tra lại thông tin trước khi thanh toán.