Truyền Thuyết Xạ Thủ
Truyền Thuyết Xạ Thủ

Truyền Thuyết Xạ Thủ

Ngọc Tiên

1. Nhập ID Truyền Thuyết Xạ Thủ

Tìm ID Truyền Thuyết Xạ Thủ trong hồ sơ in-game của bạn, vào trò chơi, chọn hồ sơ (Avatar) > ID được liệt kê bên cạnh hồ sơ nhân vật

3. Phương thức thanh toán

Thanh toán bằng thẻ Zing nhận thêm +10% giá trị của gói nạp.

4. Thanh toán nạp thẻ

Vui lòng kiểm tra lại thông tin trước khi thanh toán.