Top Eleven
Top Eleven

Top Eleven

Token

1. Nhập ID Top Eleven

Tìm ID Top Eleven trong hồ sơ in-game của bạn, vào trò chơi, chọn cài đặt > ID được liệt kê bên cạnh hồ sơ tài khoản

3. Phương thức thanh toán

Nếu bạn sử dụng thẻ Zing để thanh toán, bạn sẽ nhận thêm 10% giá trị của gói nạp

4. Thanh toán nạp thẻ

Vui lòng kiểm tra lại thông tin trước khi thanh toán.