Tiên Linh Lục
Tiên Linh Lục

Tiên Linh Lục

Vàng

1. Nhập ID Tiên Linh Lục

Tìm ID Tiên Linh Lục trong hồ sơ in-game của bạn, vào trò chơi, chọn hồ sơ > ID được liệt kê bên cạnh hồ sơ nhân vật

3. Phương thức thanh toán

Thanh toán bằng thẻ Zing nhận thêm +10% giá trị của gói nạp.

4. Thanh toán nạp thẻ

Vui lòng kiểm tra lại thông tin trước khi thanh toán.