Thời Đại Hải Tặc
Thời Đại Hải Tặc

Thời Đại Hải Tặc

Kim Cương

1. Nhập ID Thời Đại Hải Tặc

Tìm ID Thời Đại Hải Tặc trong hồ sơ in-game của bạn, vào trò chơi, chọn hồ sơ > ID được liệt kê bên cạnh hồ sơ nhân vật

3. Phương thức thanh toán

Nếu bạn sử dụng thẻ Zing để thanh toán, bạn sẽ nhận thêm 10% giá trị của gói nạp

4. Thanh toán nạp thẻ

Vui lòng kiểm tra lại thông tin trước khi thanh toán.