Thợ Săn Ma 3D
Thợ Săn Ma 3D

Thợ Săn Ma 3D

Câu Ngọc

1. Nhập ID Thợ Săn Ma 3D

Tìm ID Thợ Săn Ma 3D trong hồ sơ in-game của bạn, vào trò chơi, chọn hồ sơ > ID được liệt kê bên cạnh hồ sơ nhân vật

3. Phương thức thanh toán

Thanh toán bằng thẻ Zing nhận thêm +10% giá trị của gói nạp.

4. Thanh toán nạp thẻ

Vui lòng kiểm tra lại thông tin trước khi thanh toán.