The Lord - Đại Lãnh Chủ
The Lord - Đại Lãnh Chủ

The Lord - Đại Lãnh Chủ

Vàng (Gold)

1. Nhập ID The Lord

Tìm ID The Lord - Đại Lãnh Chủ trong hồ sơ in-game của bạn, vào trò chơi, chọn hồ sơ > ID được liệt kê bên cạnh hồ sơ nhân vật

3. Phương thức thanh toán

Thanh toán bằng thẻ Zing nhận thêm +10% giá trị của gói nạp.

4. Thanh toán nạp thẻ

Vui lòng kiểm tra lại thông tin trước khi thanh toán.