Shining Nikki
Shining Nikki

Shining Nikki

Gems

1. Nhập ID Shining Nikki

Tìm ID Shining Nikki trong hồ sơ in-game của bạn, vào trò chơi, chọn hồ sơ (Avatar) > ID được liệt kê bên dưới hồ sơ nhân vật

3. Phương thức thanh toán

Thanh toán bằng thẻ Zing nhận thêm +10% giá trị của gói nạp.

4. Thanh toán nạp thẻ

Vui lòng kiểm tra lại thông tin trước khi thanh toán.