Rồng Thần Huyền Thoại
Rồng Thần Huyền Thoại

Rồng Thần Huyền Thoại

Kim Cương

1. Nhập ID Rồng Thần Huyền Thoại

Tìm ID Rồng Thần Huyền Thoại trong hồ sơ in-game của bạn, vào trò chơi, chọn hồ sơ > ID được liệt kê bên cạnh hồ sơ nhân vật

3. Phương thức thanh toán

Thanh toán bằng thẻ Zing nhận thêm +10% giá trị của gói nạp.

4. Thanh toán nạp thẻ

Vui lòng kiểm tra lại thông tin trước khi thanh toán.