Pokémon UNITE
Pokémon UNITE

Pokémon UNITE

Unknown

1. Nhập ID Pokémon UNITE

Tìm ID Pokémon UNITE trong hồ sơ in-game của bạn, vào trò chơi, chọn hồ sơ > ID được liệt kê bên cạnh hồ sơ nhân vật

3. Phương thức thanh toán

Hiện tại chưa thể nạp tiền cho game này.