Play Together
Play Together

Play Together

Đá Quý

1. Nhập ID Play Together

Tìm ID Play Together trong hồ sơ in-game của bạn, vào trò chơi, chọn cài đặt > ID được liệt kê phía dưới góc trái trong mục cài đặt game

3. Phương thức thanh toán

Nếu bạn sử dụng thẻ Zing để thanh toán, bạn sẽ nhận thêm 10% giá trị của gói nạp

4. Thanh toán nạp thẻ

Vui lòng kiểm tra lại thông tin trước khi thanh toán.