Phượng Hoàng Cẩm Tú
Phượng Hoàng Cẩm Tú

Phượng Hoàng Cẩm Tú

Vàng

1. Nhập Mã người chơi

Tìm ID Phượng Hoàng Cẩm Tú trong hồ sơ in-game của bạn, vào trò chơi, chọn hồ sơ (Avatar) > ID được liệt kê bên dưới hồ sơ nhân vật

3. Phương thức thanh toán

Thanh toán bằng thẻ Zing nhận thêm +10% giá trị của gói nạp.

4. Thanh toán nạp thẻ

Vui lòng kiểm tra lại thông tin trước khi thanh toán.