PES 2021
PES 2021

eFootball PES 2021

Coins

1. Nhập ID PES 2021

Tìm ID PES 2021 trong hồ sơ in-game của bạn, vào trò chơi, chọn hồ sơ > ID được liệt kê bên cạnh hồ sơ nhân vật

3. Phương thức thanh toán

Nếu bạn sử dụng thẻ Zing để thanh toán, bạn sẽ nhận thêm 10% giá trị của gói nạp

4. Thanh toán PES 2021

Vui lòng kiểm tra lại thông tin trước khi thanh toán.