Penguin Isle
Penguin Isle

Penguin Isle

Đá Quý

1. Nhập ID Penguin Isle

Tìm ID Penguin Isle trong hồ sơ in-game của bạn, vào trò chơi, chọn cài đặt > ID được liệt kê ngay trung tâm cài đặt game

3. Phương thức thanh toán

Nếu bạn sử dụng thẻ Zing để thanh toán, bạn sẽ nhận thêm 10% giá trị của gói nạp

4. Thanh toán nạp thẻ

Vui lòng kiểm tra lại thông tin trước khi thanh toán.