Nhất Mộng Giang Hồ
Nhất Mộng Giang Hồ

Nhất Mộng Giang Hồ

Nguyên Bảo

1. Nhập ID Nhất Mộng Giang Hồ

Tìm ID Nhất Mộng Giang Hồ trong hồ sơ in-game của bạn, vào trò chơi, chọn hồ sơ > ID được liệt kê bên cạnh hồ sơ nhân vật

3. Phương thức thanh toán

Thanh toán bằng thẻ Zing nhận thêm +10% giá trị của gói nạp.

4. Thanh toán nạp thẻ

Vui lòng kiểm tra lại thông tin trước khi thanh toán.