Người Trong Giang Hồ
Người Trong Giang Hồ

Người Trong Giang Hồ

Kim Cương

1. Nhập ID Người Trong Giang Hồ

Tìm ID Người Trong Giang Hồ trong hồ sơ in-game của bạn, vào trò chơi, chọn hồ sơ > ID được liệt kê bên cạnh hồ sơ nhân vật

3. Phương thức thanh toán

Thanh toán bằng thẻ Zing nhận thêm +10% giá trị của gói nạp.

4. Thanh toán nạp thẻ

Vui lòng kiểm tra lại thông tin trước khi thanh toán.