Ngôi Sao Lấp Lánh
Ngôi Sao Lấp Lánh

Ngôi Sao Lấp Lánh

Kim Cương

1. Nhập ID Ngôi Sao Lấp Lánh

Tìm ID Ngôi Sao Lấp Lánh trong hồ sơ in-game của bạn, vào trò chơi, chọn hồ sơ > ID được liệt kê bên dưới hồ sơ nhân vật

3. Phương thức thanh toán

Nếu bạn sử dụng thẻ Zing để thanh toán, bạn sẽ nhận thêm 10% giá trị của gói nạp

4. Thanh toán nạp thẻ

Vui lòng kiểm tra lại thông tin trước khi thanh toán.