MU Vinh Dự
MU Vinh Dự

MU Vinh Dự - Funtap

Kim cương

1. Nhập ID MU Vinh Dự

Tìm ID MU Vinh Dự trong hồ sơ in-game của bạn, vào trò chơi, chọn thiết lập > Cài đặt tài khoản > ID được liệt kê bên cạnh hồ sơ nhân vật

3. Phương thức thanh toán

Thanh toán bằng thẻ Zing nhận thêm +10% giá trị của gói nạp.

4. Thanh toán nạp thẻ

Vui lòng kiểm tra lại thông tin trước khi thanh toán.