Kỳ Nữ Hoàng Cung
Kỳ Nữ Hoàng Cung

Kỳ Nữ Hoàng Cung

Vàng

1. Nhập Mã người chơi

Tìm ID Kỳ Nữ Hoàng Cung trong hồ sơ in-game của bạn, vào trò chơi, chọn Avatar > Hệ thống > ID được liệt kê trung tâm hồ sơ nhân vật

3. Phương thức thanh toán

Nếu bạn sử dụng thẻ Zing để thanh toán, bạn sẽ nhận thêm 10% giá trị của gói nạp

4. Thanh toán nạp thẻ

Vui lòng kiểm tra lại thông tin trước khi thanh toán.