Kiss of War
Kiss of War

Kiss of War

Vàng (Gold)

1. Nhập ID Kiss of War

Tìm ID Kiss of War trong hồ sơ in-game của bạn, vào trò chơi, chọn hồ sơ (Avatar) > ID được liệt kê bên dưới hồ sơ nhân vật

3. Phương thức thanh toán

Nếu bạn sử dụng thẻ Zing để thanh toán, bạn sẽ nhận thêm 10% giá trị của gói nạp

4. Thanh toán nạp thẻ

Vui lòng kiểm tra lại thông tin trước khi thanh toán.