Giang Hồ Ngũ Tuyệt
Giang Hồ Ngũ Tuyệt

Giang Hồ Ngũ Tuyệt

Kim Cương

1. Nhập ID Giang Hồ Ngũ Tuyệt

Tìm ID Giang Hồ Ngũ Tuyệt trong hồ sơ in-game của bạn, vào trò chơi, chọn hồ sơ > ID được liệt kê bên cạnh hồ sơ nhân vật

3. Phương thức thanh toán

Thanh toán bằng thẻ Zing nhận thêm +10% giá trị của gói nạp.

4. Thanh toán nạp thẻ

Vui lòng kiểm tra lại thông tin trước khi thanh toán.