Đấu Trường Tam Quốc
Đấu Trường Tam Quốc

Đấu Trường Tam Quốc

Ngân Phiếu

1. Nhập ID Đấu Trường Tam Quốc

Tìm ID Đấu Trường Tam Quốc trong hồ sơ in-game của bạn, vào trò chơi, chọn hồ sơ > ID được liệt kê bên cạnh hồ sơ nhân vật

3. Phương thức thanh toán

Thanh toán bằng thẻ Zing nhận thêm +10% giá trị của gói nạp.

4. Thanh toán nạp thẻ

Vui lòng kiểm tra lại thông tin trước khi thanh toán.