Chiến Vương Tam Quốc
Chiến Vương Tam Quốc

Chiến Vương Tam Quốc

Kim Phiếu

1. Nhập ID Chiến Vương Tam Quốc

Tìm ID Chiến Vương Tam Quốc trong hồ sơ in-game của bạn, vào trò chơi, chọn hồ sơ > ID được liệt kê bên cạnh hồ sơ nhân vật

3. Phương thức thanh toán

Thanh toán bằng thẻ Zing nhận thêm +10% giá trị của gói nạp.

4. Thanh toán nạp thẻ

Vui lòng kiểm tra lại thông tin trước khi thanh toán.