CABAL Mobile
CABAL Mobile

CABAL Mobile

ForceGem

1. Nhập ID CABAL Mobile

Tìm ID CABAL Mobile trong hồ sơ in-game của bạn, vào trò chơi, chọn setting > option > info > ID được liệt kê bên cạnh hồ sơ

3. Phương thức thanh toán

Nếu bạn sử dụng thẻ Zing để thanh toán, bạn sẽ nhận thêm 10% giá trị của gói nạp

4. Thanh toán nạp thẻ

Vui lòng kiểm tra lại thông tin trước khi thanh toán.