Brawl Stars
Brawl Stars

Brawl Stars

Ngọc

1. Nhập ID Brawl Stars

Tìm ID Brawl Stars trong hồ sơ in-game của bạn, vào trò chơi, chọn Supercell ID > Cài đặt > ID được liệt kê bên dưới hồ sơ nhân vật

3. Phương thức thanh toán

Nếu bạn sử dụng thẻ Zing để thanh toán, bạn sẽ nhận thêm 10% giá trị của gói nạp

4. Thanh toán nạp thẻ

Vui lòng kiểm tra lại thông tin trước khi thanh toán.